ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ

                ๑. ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวปลอดสารพิษราชมงคล

                                                                                    ข้าวปลอดสารพิษราชมงคล ผลิตจากข้าวพันธุ์หอมนิลซึ่งปลูกใน พื้นที่บ้านเด่นโบสถ์หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก   ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน GAP ของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ โดยการส่งเสริมของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ภายใต้โครงการเกษตรปลอดภัย ซึ่งผลผลิตข้าวที่ได้จะมีความลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารเคมีของสารเคมีและจุลินทรีย์ที่ก่อเกิดโรค จำหน่ายราคากิโลกรัมละ  ๔๕  บาท  ติดต่อสอบถามและ    สั่งซื้อได้ที่ผู้ใหญ่มาลี   เส็งทอง  โทร.๐๘๙-๖๔๗๐๔๑๑๘

๒.  ชื่อผลิตภัณฑ์ ยาดมสมุนไพร

                                                                         

 เป็นยาดมที่ผลิตจากสมุนไพรไทย ที่ปลูกในหมู่บ้านมี  สรรพคุณ สูดดมเพื่อแก้เป็นลม วิงเวียนศรีษะ  ผลิตโดยกลุ่มสตรีบ้านเด่นโบสถ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกร่าง จำหน่ายในราคาขวดละ     ๒๐     บาท ติดต่อสอบถามและ สั่งซื้อได้ที่ผู้ใหญ่มาลี   เส็งทอง  โทร.๐๘๙-๖๔๗๐๔๑๑๘

 

 

 

 

๓ . ชื่อผลิตภัณฑ์  น้ำหมักชีวภาพสมุนไพร ๑๒ ราศีครอบจักรวาล

                                                                                                

  ผลิตโดยการหมักสมุนไพรจากธรรมชาติ เช่น บอระเพ็ด    เมล็ดสะเดา  หางไหล และสมุนไพรอื่นๆ  สรรพคุณ ใช้กำจัดแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เชื้อราในนาข้าว และหนอนกอในนาข้าว ไม่มีสารเคมีเจือปน ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นผลิตและจำหน่ายโดยกลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านเด่นโบสถ์จำหน่ายในราคา แกลลอนละ   ๕๐๐  บาทติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ผู้ใหญ่มาลี   เส็งทอง        โทร.๐๘๙-๖๔๗๐๔๑๑๘

 

 

 

 

 

๔.  ชื่อผลิตภัณฑ์  น้ำยาเอนกประสงค์  (น้ำยาซักผ้า / น้ำยาล้างจาน )

                                                                                                      

กลุ่มสตรีบ้านเด่นโบสถ์ ผลิตใช้ในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายเหลือจากการใช้ในครัวเรือนจึงผลิตจำหน่ายใหกับครัวเรือน ภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงติดต่อสอบถามและสั่งซื้อ    ได้ที่ผู้ใหญ่มาลี   เส็งทอง  โทร.๐๘๙-๖๔๗๐๔๑๑๘

Advertisements

ยินดีต้อนรับสู่บ้านเด่นโบสถ์

ชาวบ้านเด่นโบสถ์ยินดีต้อนรับท่านสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง